♫ Category:

Nonstop

Info:

01 - Intro Phê miên man luôn 02 - Spark Lên mất người 03 - Up N Away Căng quá 04 - Hey Hello Lên luôn 05 - Rock Me Lại lên 06 - Dont Stop Go 07 - Inna Hot Ngon ngọt 08 - Lover 09 - Sorry For Party Rocking Căng đét luôn 10 - Tremor Ảo vãi 11 - Hold Me Ối rời Lên vãi 12 - If I Had You 13 - Release Me Tưng tửng cái nhể 14 - The Wave 15 - Ready 16 - Dont Stop Movin Đỡ đi 17 - Animals Phê chưa 18 - Loca Yêu luôn 19 - Never Say Never 20 - Tum Dum Dum ft Come On Tòm tòm 21 - Fly Away 22 - Crash Test Phê vãi 23 - FallingIn Love Again Cuốn hút chưa 24 - Titanic Tưởng nhớ về cuộc tình đã qua 25 - La La Land Xuống nhạc giải tán ai về nhà lấy thôi